Skip to content

Jordan – Stabilt kongedømme i en ustabil region

Til tross for at Jordan er et fattig land og geografisk ligger i en ustabil region, er handel og turisme økende.  

Jordan er et arabisk kongedømme i Midtøsten som grenser til Syria i nord, Irak i nordøst, Israel og Palestina i vest og Saudi-Arabia i sørøst. Jordan ble uavhengig fra Storbritannia i 1946.

Befolkningen er hovedsakelig jordanske arabere. Over 90 % av befolkningen er sunnimuslimer og islam er statsreligion i landet. Kristne, deriblant kristne irakere, utgjør ca. 6 % av innbyggerne. Det offisielle språket er arabisk.

Siden nabolandet Israel ble opprettet har Jordan tatt imot 1, 8 millioner palestinske flyktninger. Palestinerne har de samme rettighetene som resten av befolkningen og er i dag den største folkegruppen. I tillegg har det kommet 2,1 millioner irakiske flykninger til landet, som i stor grad er integrert i samfunnet.

Siden starten på borgerkrigen i Syria i 2012 har Jordan tatt imot over 1,3 millioner flykninger fra det krigsherjede landet. De aller fleste bor privat utenfor leirene.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) lever 80 % av den syriske befolkningen i Jordan under fattigdomsgrensen og mange er avhengige av internasjonal bistand for å kunne betale mat og husleie. Flyktningene har dårlig tilgang på medisinsk behandling og undervisning. Mange mangler identitetspapirer, noe som gjør det vanskelig å skaffe seg arbeid og at de også risikerer tvangsflytting til leirene.     

Over 120 000 syriske flyktninger bor i flyktningeleirer, flyktningene trenger bistand og beskyttelse fra myndighetene og humanitære organisasjoner.

Nær grensen til Syria ligger den store flyktningeleiren Zaatari, i dag bor det over 100 000 flyktninger i leiren. Her lever mange under svært kummerlige forhold. Teltene blir fort kalde om vinteren, og det er dårlig tilgang på mat/vann og toaletter.

Myndighetene i Jordan er nå klar på at de ikke er i stand til å ta imot flere flyktninger fra Syria (2018). Flere hjelpeorganisasjoner, blant annet Flyktningehjelpen, er enige i at Jordan ikke kan bære ansvaret alene. «Det internasjonale amfunnet må tilby betydelig støtte», sier Flyktningehjelpen i en uttalelse, Siden 2008 har over 150 000 syriske flyktninger i Jordan returnert til Syria, men jordanske myndigheter opplyser at de fleste ønsker å bli boende i landet.

Kilder: Wikipedia, Flyktningehjelpen, Aftenposten, ABC Nyheter, Store Norske Leksikon

Facebook
Twitter
Pinterest