Skip to content

Språkopplæring gjennom kunst for barn og unge

Språkopplæring gjennom kunst for barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres mødre (Carpe Matres) ved Grünerløkka skole 1998-2000.

Undervisningen var en del av arbeidet for å utvikle samarbeidet mellom hjem og skole, og sette fokus på temaer som var viktige for både barn og foreldre og i forhold til barnas skolegang.

Det kan være fysiske omgivelser, rettigheter og plikter. Men også følelsesmessige relasjoner mellom barn på skolen og mellom barn og voksne, fritid og vennekrets, og hva foreldrene ønsker for sine barn. I den sammenheng ble skolens verdier viktig å formidle. Temaer som samarbeid og ansvar, samt likheter og forskjeller mellom kulturer og trosretninger. Etablere kontakt og forståelse for de ulike deltakernes bakgrunn. Å etablere bevissthet i forhold til systemet og målrettet engasjement til beste for barna.

Arbeide for å etablere identitet, tilhørighet og sosial tilknytning til skolen, samt glede kreativitet og personlig utvikling, og lære å kommunisere via forskjellige uttrykk.

For barna var det også viktig å fokusere på språkutvikling. Kunst og ulike kreative uttrykk er ofte lystbetont og en vei inn i andre fagområder, som f.eks. språkutvikling.

Deltakerne fikk inspirasjon fra bøker om arabiske eventyr, myter og sagn, og stiliserte bilder, mønstre og ornamenter. I tillegg til maleri, tegning og trykketeknikker, ble det også jobbet med tredimensjonal form.

Prosjektet ble avsluttet med en utstilling ved Grünerløkka skole og Henie Onstad Kunstsenter.

Facebook
Twitter
Pinterest