Skip to content

Kunstprosjekt i regi av Norsk Folkehjelp

Sandvold flyktningmottak var et botilbud til asylsøkere som enten ventet på svar på sin asylsøknad, eller som hadde fått avslag på denne og ventet på å returnere til sine opprinnelsesland.

Det bodde til enhver tid mange barnefamilier på Sandvold, en del voksne enslige og enkelte enslige mindreårige. På det meste inntil 60 personer.

Så godt som alle asylsøkere bærer med seg vanskelige og traumatiske historier og de er i ulik grad preget av dette.

Gjennom maleri/tegning og fortellinger fikk beboerne i 2004 mulighet til å si noe om hvordan det er å være asylsøker og på flukt fra krig og konflikter i hjemlandet. Hvordan takle livet i et nytt land og på mottak, med alt det innebærer av ventetid og usikkerhet? Forholdet til sitt opprinnelsesland og en positiv bevissthet rundt sin historie og minner. Deling av erfaringer og kunnskap fra livet på flukt, og drømmer og muligheter for framtiden.

Facebook
Twitter
Pinterest