Skip to content

Bilder for samarbeid og fred i Sør-Varanger

Bugøynes er det eneste fiskeværet i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Bygda ble befolket av finske innvandrere (Kvener) på 1800-tallet. Finsk er et språk som fortsatt er i bruk.

Bugøynes er et av få steder som unngikk å bli brent av tyske soldater da de trakk seg tilbake fra Nord-Troms og Finnmark. Stedet er derfor preget av tett trehusbebyggelse. Fangst og eksport av kongekrabbe er en viktig ressurs for bygda.

Sør-Varanger kommune grenser til Finland i vest og Russland i sørøst. I nesten 30 år etter jernteppets fall har det vært et bredt samarbeid mellom lokalsamfunnene på begge sider av den norsk-russiske grensa. Folk-til-folk-samarbeidet har effektivt fjernet fordommer og hindret konflikter, sier ordfører Rune Rafaelsen i Kirkenes.

I et prosjekt ved Bugøynes Oppvekstsenter – Avdeling skole og Sør – Varanger Kulturskole, ble barn og unge undervist i tegning og maling. Ungdomstrinnet fokuserte på temaet menneskerettigheter, for mellomtrinnet var oppgaven «hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg?». Undervisningen ble avsluttet med visning av alle arbeidene.

I Bugøynes markeres hvert år den internasjonale Holocaust-dagen, 27. januar. Rasisme, mobbing og mellommenneskelig forståelse var også tema for et kreativt verksted ved Bugøynes fritidsklubb.

Prosjektet var et samarbeid med SOS rasisme i Sør-Varanger i 2007, ved leder Simen Ulven Seipæjærvi og prosjektleder Anne Ulven. Hvert år arrangeres en minnemarkering for Benjamin Hermansen som ble drept av nynazister i bydelen Holmlia i Oslo.  26. januar har blitt en nasjonal minnedag  som markeres over hele landet.

Kilder: Wikipedia, Sør-Varanger Avis, Sør-Varanger kommune

Facebook
Twitter
Pinterest