Skip to content

Berget det blå – kulturuke for barn og unge i Namdalseid

Kulturuke for barn og unge i Namdalseid kommune 2007 – 2009

Ny plan for utvikling av grunnskolen skal tilrettelegge for god læring for elever. Sosial kompetanse, lokalkunnskap og elevmedvirkning er noen av satsingsområdene i en ny handlingsplan for utviklingen av grunnskolen i Namdalseid kommune. For eksempel er målet under satsingsområdet for lokalkunnskap at elevene skal bli kjent med og verdsette kvalitetene i egen kommune.  Viktige strategier for å oppnå  dette er bl.a. gjennom bruk av lokalmiljøet og samarbeide med lokalt næringsliv, lokale kunstnere og kulturaktører. For å realisere dette utarbeides det tiltak ved hver skole over flere år.

Det viktigste var å gi barn og unge et positivt forhold til kunst og kultur, og til hjemstedet. Gjennom dans, drama, foto, tredimensjonal form, tegning og maleri ble de kjent med lokalmiljøet og hverandre på en ny måte. Som avslutning på Kulturuka ble arbeidene vist på en utstilling i tilknytning til forestillingen «Berget det blå».

Kulturuka var et prosjekt som gikk over fem år.  300 barn og unge fra barnehage- til ungdomsskolealder fikk dette tilbudet  hvert år i denne perioden. Kunstnere og kulturarbeidere samarbeidet med de lokale lærerne i barnehagene og skolene og Kulturskolen i kommunen, bl.a. ved deltakelse i UKM.

Kilder: Trønder-Avisa, Namdalseid kommune, Kulturskolen i Namdalseid. Foto: Knut Utler

Facebook
Twitter
Pinterest