Skip to content

Åsenhuset

om apenhuset

Åsenhuset er en flerkulturell arena for samfunnskritisk kunst og kultur gjennom utstillinger, konserter og andre arrangement. Åsenhuset skal også være et møtested for debatt og refleksjoner om tidsaktuelle samfunnspørsmål. Spesielt er det viktig å synliggjøre og løfte fram historiene, og gi en stemme til mennesker som er forfulgt i sine hjemland. Mennesker som av ulike årsaker ikke har muligheter til å bli hørt eller utøve sitt virke der de kommer fra.

Facebook
Twitter
Pinterest