Skip to content

Norsk-irakisk kunstner i Åsenhuset

Norsk-irakisk kunstner i Åsenhuset

Mai 2017

Amina Sahan har valgt billedkunsten som sin levei. Hun håper at også andre med minoritetsbakgrunn tør å fortelle sine historier gjennom kunsten. Nå stiller hun ut noen av sine arbeider i Åsenhuset.

Sahan er 25 år gammel, har irakisk og norsk bakgrunn, og er vokst opp på Holmlia. Hun har utdannelse som faglærer i design, kunst og håndverk, og har en bachelor- og mastergrad fra Høgskolen i Oslo og Akershus.
Masteroppgaven hennes handlet om tegning og maleri i et flerkulturelt samfunn, med utgangspunkt Holmlia-ugdommers rekleksjoner, og hun har engasjert seg i samfunnsdebatten om både kunst, mionoriteter og utdanning.

-Jeg ønsker å ta opp politiske spørsmål i samfunnet, som diskusjoner rundt kulturkonflikter og kulturelle minoriteter, sier Sahan, og legger til: Framtidas kunst må reflektere samfunnet vi lever i.
Hun sier hun vil være et alternativ til ekstremister som tar mye oppmerksomhet i mediene, og være med på å gi et positivt bilde av muslimer.

Amina Sahans verk er hovedsaklig akrylmalerier. Mange av hennes motiver viser hverdagslige situasjoner i konfliktfylte land i Midt-Østen for å rette fokus mot menneskenes hverdag og det som binder oss alle sammen tross nasjonalitet. Sahan sier hun inspireres av virkelighetsbilder og samtidens problemstillinger.

-Jeg ønsker å utfordre tilskuerne oppfatning av det som er «fremmed» og hva det vil si å være menneske bak alt det ytre, sier hun.
Utstillingen blir hengende til 1. august.

Facebook
Twitter
Pinterest