Skip to content

Den farlige reisen til Europa

Oktober 2015

Millioner av mennesker er på flukt fra kriger, konflikter og umenneskelige forhold i flyktningeleire.

Det er tema for en utstillingen «Reisen til Europa» med tegninger som åpner i Åsenhuset på Fjellstrand søndag 25. oktober.

Flyktninger fra Midtøsten og Afrika tvinges til å krysse havstrekninger i overfylte båter. De risikerer livet for å kommet seg til et ”bedre” sted.
På veien til Europa har mange blitt ofre for kyniske menneskesmuglere, fremmedfrykt og stengte grenser.
Men mange europeiske land har også tatt imot flyktningene med varme og omsorg.
Flyktningekrisen utfordrer norske politikere og det politiske samarbeidet i Europa. Men det utfordrer også enkeltmenneskers valg og handlinger.
Om noen år kan nye millioner måtte flykte på grunn av klimaendringer og matmangel.
Det vi har sett denne høsten kan være fremtiden.
Er vi i ferd med å få et nytt Europa?

Utstillingen åpner søndag 25. oktober. Den vil bli åpnet av fribyforfatter Atta Jamali fra Øst-Kurdistan/Iran. Jamali jobber blant annet med å oversette norske dikt til kurdisk. Han vil lese egne dikt.

Tegnerne Milad Yokhana (Irak), Abdul Muhiaddin (Somalia), Firuz Kutal (Norge/Tyrkia), Arifur Rahman (Bangladesh) og Fadi Abou Hassan (Syria) har selv vært på flukt, men bor nå i Norge. Gjennom sine tegninger uttrykker de hvordan det er å være på flukt og hvilke utfordringer det gir dem som mennesker.
Utstillingen har fått navnet Reisen til Europa. I alt 30 tegninger stilles ut.

Facebook
Twitter
Pinterest