Skip to content

Tegninger om barns situasjon i konflikt- og krigsområder

November 2015

I alt 67 tegnere fra 51 land har bidro til utstillingen, som satte fokus på barns situasjon i krigs- og konfliktområder.

Utstillingen har også vært vist i Avistegnernes Hus i Drøbak, og den ble produsert av Avistegnernes Hus i samarbeid med fribytegnerne Arifur Rahman og Fadi Abou Hassan.

Kurator Vigdis Wolden i Avistegnernes Hus sa dette om utstillingen til Akershus Amtstidende: ”Gjennom media er vi vitner til barnas lidelser,  og vi ser redde barn, sultne barn, skadde barn, forlatte barn og døde barn. Disse barnas trygghet er borte. De har mistet sine hjem, familiemedlemmer, venner, skole. Vi ser barn i ødelagte byer, i flyktningeleire og på flukt.”

Dette var den andre av i alt tre utstillinger i Åsenhuset med tema mennesker på flukt fra krig og konflikter. Utstillingen ble stående fra søndag 15. november til tirsdag 1. desember.

Utstillingen ble støttet av Fritt Ord

Facebook
Twitter
Pinterest