Skip to content

Hedret med Zola-prisen

19. januar 2019. Arne Viste fra Sola ble hedret med Zola-prisen for sin kamp for grunnleggende menneskerettigheter for en særlig utsatt del av befolkningen. Gjennom sitt bemanningsselskap Plog AS har Viste fått over 60 papirløse mennesker i arbeid siden starten i 2015.

I 2011 inndro Skattedirektoratet skattekortene for papirløse mennesker som jobber, og de ble derfor arbeidsløse. – Alle mennesker ønsker gjennom å arbeide å kunne bidra og sørge for seg og sine, og det er ødeleggende å bli hindret i dette, sier prisvinneren. Han mener det strider mot både Grunnloven og menneskerettighetene å nekte folk muligheten til å jobbe.

Facebook
Twitter
Pinterest