Skip to content

Rettssaken mot Arne Viste

17. oktober falt dommen mot Arne Viste, som har drevet bemanningsbyrået Plog AS. Gjennom bemanningsbyrået har Viste ansatt papirløse uten oppholdstillatelse i Norge. Viste fikk ett års betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

«Dette er en situasjon vi som samfunn ikke kan akseptere. Ureturnerbare asylsøkere må få innfridd sine grunnleggende rettigheter til arbeid», sier Viste og viser til grunnloven og FNs menneskerettigheter.

«Situasjonen for denne gruppen er i dag uverdig», mener Viste.

Facebook
Twitter
Pinterest