Skip to content

Pris til Mennesker i Limbo

Nasim Alimoradi og Mennesker i Limbo fikk i en flott seremoni søndag overrakt «Pinnevennprisen» regi av foreningen Venn av Nøff

 I vedtektene for foreningen står det at «Pinnevennen» skal gis til noen som tenker med hjertet.

Du kan se hele arrangementet på Facebooksiden til Venn av Nøff. Mer info også på www.nasse.nu

Facebook
Twitter
Pinterest