Skip to content

MiL i møte med Fagforbundet

Mandag 3. februar møtte medlemmer fra Mennesker i Limbo folk fra Fagforbundet «hjemme hos» LO-forbundet i Keysers gate.

Bakgrunnen var en klar støtteerklæring fra Fagforbundets styre i kampen for retten til arbeid for «papirløse», ureturnerbare asylsøkere. Det ble et sterkt møte der våre medlemmer fortalte om livet som «ikke-eksisterende» og uønsket. Når muligheten til arbeid er tatt bort, følger et håpløst og umulig liv. 

Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet ga uttrykk for at støtte til mennesker i limbo dreier seg om solidaritet og anstendighet.

MiL takket Fagforbundet for deres engasjement – og for pengegaven de har gitt oss. Vi oppfordret så Fagforbundet til å våge å utfordre sitt eget system og la «papirløse» få bli medlemmer i forbundet/LO.

Vi utfordret også fagbevegelsen til å ansette papirløse for å vise praktisk solidaritet og dermed støtte Arne Viste i hans kamp for «papirløses» mulighet til å få arbeid.

Kan 2020 bli året da politikerne skaper ordninger som gir rett til arbeid, helsestell og et anstendig liv så lenge vegen til liv uten frykt og forfølgelse i hjemlandet er stengt? Det er vårt håp – og vi er glade for alle som engasjerer seg.

Takk til Stein Guldbrandsen og Fagforbundet.

Tekst: Styreleder I Mennesker I Limbo, Tor B. Jørgensen

Foto: Birgit Dannenberg, Fagforbundet

Facebook
Twitter
Pinterest