Skip to content

Hver ytring er en gnist

Norsk PENs komité for fengslede forfattere inviterte til et møte med forfatterne Asieh Amini (bildet) og Ingrid Storholmen. Sammen fortalte de om kampen for menneskerettigheter og ytringsfrihet i Iran og i Norge, og hvordan de kombinerer sine forfatterskap med et stort samfunnsengasjement.

De to diskuterte sensur og selvsensur, ytringsfrihet og ytringsplikt. Hvor store personlige omkostninger skal man tåle for å forsvare egen og andres frihet og retten til å ytre seg?

(Teksten er hentet fra Norsk PEN)

Facebook
Twitter
Pinterest