Skip to content

Helsehjelp til papirløse

6. november 2018. Seminar om tilgang til helsetjenester for papirløse migranter.

Det vil til enhver tid oppholde seg personer i Norge uten oppholdstillatelse. Noen av disse menneskene vil ha behov for helsehjelp. De er i dag avhengig av veldedighet og private initiativer for å få annen helsehjelp enn den akutte og kortsiktige. Mange har dermed ikke tilgang til primærhelsetjenester og blir gående lenge med sine lidelser, inntil akuttbehandling er nødvendig. Dette medfører store menneskelige og økonomiske kostnader. Hvilke dilemmaer gir dagens situasjon? Hvordan løses utfordringene i våre naboland? Hva kan Stortinget gjøre for å sikre en bærekraftig løsning, helsemessig og samfunnsøkonomisk?

Med på seminaret (f.v.): Lau Dahlgren Ekegren, Svensk Røde Kors, Marry-Anne Karlsen, Universitetet i Bergen, Frode Eick, Helsesenteret for papirløse migranter Oslo, Svein Aarseth, Rådet for legeetikk i Den norske legeforening.

Facebook
Twitter
Pinterest