Skip to content

Har fått egen nettside

Stiftelsen Fast Adresse har som målsetting å kjøpe en leilighet i utkanten av Oslo, og lage et brukerstyrt kollektiv for fire fastboende, papirløse kvinner. Målet er å samle inn 4 millioner kroner. 

Kollektivet skal også ha et akuttrom, der kvinner i en særs vanskelig livssituasjon kan bo en kortere periode.

Stiftelsen har nå fått sin egen nettside, der du kan lese mer om Fast Adresse. Her finner du den

http://www.fastadresse.no/

Facebook
Twitter
Pinterest