Skip to content

En atomfri verden?

2. august 2019. Fra ICAN Norge sitt arrangement «Hvordan kan Norge bidra til en atomvåpenfri verden?». På bildet i midten: ICANs leder Beatrice Fihn.

Både regionalt og globalt øker spenningen. Atomvåpenstatene trekker seg fra avtaler om nedrusting og kontroll, investerer store summer i opprustning og bruker en hissigere retorikk. Dersom våpnene blir brukt, enten det er planlagt, ved et uhell, eller som resultat av terror, vil konsenkvensene være katastrofale for mennesker og miljø. (ICAN Norge)

Facebook
Twitter
Pinterest