Skip to content

Det er nok nå

Linn Stalsbergs bok «Det er nok nå» viser hvordan nyliberalismen.har vunnet fotfeste både institusjonelt og individuelt, og hvorfor det haster å bekjempe den. Arne Johan Vetlesen, professor i filosof

Mange av oss sliter med stress og følelsen av å være i en evig konkurranse med andre mennesker. Vi oppfordres til å stadig strekke oss lenger, og selvhjelpsbøker topper bestselgerlisten. Hvorfor føler vi oss ikke bra nok? I 40 år har vi har levd og åndet i nyliberalismen. Psykologene snakker om en «nyliberal psyke», som konsekvens av at vi stadig testes, telles og måles. Når alle problemer skal løses av hver og en alene, i et såkalt fritt marked, blir kollektive løsninger på felles problemer vanskelige. Vi står tilsynelatende maktesløse overfor vår tids største utfordringer: Klimakrisen, ulikheten i verden og ensomheten mange kjenner på. Det er nok nå. Vi må finne veien ut sammen.

(Hentet fra forlaget Manifest)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest