Skip to content

Tegningen som ytring

8. november 2018. Fritt Ord-seminar i Oslo, der man ønsket å vise betydningen av tegninger og tegneserier, og komme med innspill til hvordan disse sjangerne kan brukes i flere forskjellige fag i skolen. Arrangementet var knyttet til Fritt Ord-konkurransen for elever i vgs., som i skoleåret 2018/19 hadde tegning som tema. På bildet blant andre innlederne Vebjørn Selbakk og Arifur Rahman.

Facebook
Twitter
Pinterest