Skip to content

Amnesti-løsning drøyer

ABC Nyheter skriver i dag om engangsløsningen for eldre, papirløse asylsøkere. Men I Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) vil man ikke si noe om når den planlagte ordningen kan bli en realitet. Lula Tekle sier til ABC Nyheter at hun håper på å få papirene i orden og større sikkerhet for framtiden.

Les hele saken her:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/04/22/195672521/regjeringen-vil-gi-opphold-til-eldre-papirlose-asylanter

Facebook
Twitter
Pinterest