Skip to content

Å gå til grunne

Ali bærer på en grønn plastpose. Den inneholeer «et helt liv» Hva gjør han og andre papirløse hvis de blir smittet av Korona?

Sakte går mennesker til grunne. Vi er vitne til det, og gjør ingenting.

Les hele saken på

https://www.vl.no/verdidebatt/hva-gjor-de-papirlose-hvis-de-blir-smittet-1.1803387

Facebook
Twitter
Pinterest