Om oss

Forum for Humanisme og Samfunnskritisk Kunst (FOHSK) og dokumentasjon er et uavhengig og ideelt foretak.

Virksomheten startet i 1998, men var tidligere prosjektbasert. 

Prosjekter

Aktuelt