Om oss

Forum for Humanisme og Menneskerettigheter  (FOHSK) er et uavhengig og ideelt foretak. Vi vil styrke respekten for menneskeverdet, og sette fokus på humanistiske verdier.  

Virksomheten startet i 1998, men var tidligere prosjektbasert. 

Prosjekter

Aktuelt