Om oss

Forum for Humanisme og Samfunnskritisk Kunst (FOHSK) og dokumentasjon er et uavhengig og ideelt foretak. Vi vil styrke respekten for menneskerettighetene, og sette fokus på humanistiske verdier.  

Virksomheten startet i 1998, men var tidligere prosjektbasert. 

Prosjekter

Aktuelt